Poskytované zdravotní služby

Poskytujeme komplexní ambulantní gynekologickou a porodnickou péči dospělým pacientkám a rovněž komplexní ambulantní gynekologickou péči dětským pacientkám.


1. Gynekologie dětí a dospívajících

S ohledem na vybavení gynekologické ambulance přístroji pro vyšetřování dětí a s ohledem na kvalifikaci lékařky MUDr. Evy Novotné, která v roce 2009 získala specializovanou způsobilost v oboru dětské gynekologie, poskytujeme v případě potřeby zdravotní péči dívkám od nejútlejšího věku. V péči o dětské pacientky úzce spolupracujeme s ambulancí gynekologie dětí a dospívajících FN Motol. Při splnění podmínek pro poskytnutí lázeňské péče, dětským pacientkám doporučujeme navazující péči v lázních na území ČR.


2. Gynekologie dospělých

Pacientkám provádíme pravidelné gynekologické preventivní prohlídky. V rámci nich v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví vykonáváme preventivní screeningová vyšetření děložního čípku, vyšetření okultního krvácení do stolice a pacientky v pravidelných intervalech odesíláme na vyšetření prsů. Ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi provádíme vyšetření zacílená na zachycení přednádorových stavů. Poskytujeme léčbu všech obvyklých gynekologických nemocí a pomoc při gynekologických problémech, s nimiž se pacientky v průběhu svého života setkávají. Ambulance je vybavena kvalitním ultrazvukovým přístrojem umožňujícím vyšetření jak gynekologických tak těhotných pacientek a rovněž novým polohovacím gynekologickým křeslem, které v rámci možností dopřává pacientkám komfort při vyšetření a umožňuje jim sledovat ultrazvukový nález na monitoru.

 

3. Očkování proti HPV infekcím

V případě zájmu pacientky aplikujeme očkování proti HPV infekcím vakcínou Silgard, Cervarix nebo Gardasil. 

 

4. Léčba neplodnosti

U pacientek trpících neplodností provádíme základní rozvahu a vyšetření před odesláním k léčbě do center asistované reprodukce. V součinnosti s těmito centry pak pacientkám eventuálně aplikujeme potřebné léky.


5. Zdravotní služby pro těhotné

Budoucím matkám poskytujeme veškerou odbornými společnostmi doporučovanou péči v průběhu těhotenství. Kvalitní ultrazvukový přístroj nám umožňuje v případě zájmu pacientky poskytnout černobílou či barevnou fotografii miminka nebo při objednané návštěvě natočit na DVD jeho černobílý či barevný záznam. Pomocí kardiotokografického přístroje sledujeme a natáčíme srdeční činnost dítěte a děložní činnost matky v posledních týdnech těhotenství. Vyžaduje-li zdravotní stav budoucí matky či dítěte superkonsiliární vyšetření, spolupracujeme s významnými centry prenatální diagnostiky v Praze a v Liberci.


6. Vyšetření inkontinence

Trápí-li některou z našich pacientek únik moči, provedeme základní vyšetření a při poskytování následné péče spolupracujeme s urogynekologickou poradnou.Vyžaduje-li Váš gynekologický problém akutní ambulantní ošetření, neváhejte a přijďte během ordinační doby ve vyhrazených hodinách pro neobjednané pacientky. Pokud máte zájem o gynekologickou preventivní prohlídku, popř. plánované vyšetření objednáme Vás na telefonním čísle +420 734 146 300, či emailu: ordinace@gynekologienovotna.cz